Orlen Cinergia

festiwal

konkurs na Najlepszy Debiut Polski

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POLSKI DEBIUT FILMOWY DLA MŁODYCH REŻYSERÓW

20 FORUM KINA EUROPEJSKIEGGO ORLEN CINERGIA ŁÓDŹ 27.11-4.12.2015

 

1.    Dla wsparcia i promocji ambitnych, wartościowych, oryginalnych, ciekawych  poszukiwań artystycznych młodych reżyserów filmowych ustanawia się Nagrodę za Najlepszy Debiut Polski
 
2.    Nagroda jest przyznawana raz na rok, w listopadzie podczas Forum Kina Europejskiego ORLEN Cinergia.
 
3.    Laureaci otrzymają dyplomy i statuetki
 
4.    W konkursie mogą brać udział filmy debiutantów, absolwentów i studentów polskich szkól filmowych. Dopuszczamy także możliwość udziału w konkursie pierwszego i drugiego filmu studenta uczelni zagranicznej oraz debiut realizowany w koprodukcji międzynarodowej pod warunkiem, ze jego reżyser ma polskie obywatelstwo.
 
5.    Nagrodzony może zostać wyłącznie film, którego realizacja zakończona została w ciągu 18 miesięcy poprzedzających obrady jury.
 
6.    Za debiut reżyserski w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się pierwszy i drugi pełnometrażowy film fabularny przeznaczony do dystrybucji kinowej.
 
7.    Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać zainteresowani twórcy, producenci oraz instytucje i uczelnie filmowe, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2015.
 
8.    Nagrodę przyznaje Jury wyłonione przez profesjonalistów, wybitnych polskich reżyserów, operatorów filmowych, producentów, aktorów, scenarzystów, dystrybutorów, krytyków, dyrektorów i selekcjonerów festiwali filmowych.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA NAJLEPSZY DEBIUT POLSKI

Screenery filmów (prosimy o wersje filmów z angielskimi napisami) wraz z informacjami zawierającymi polski i jeśli jest angielski tytuł filmu, dane reżysera, producenta, scenarzysty, autora zdjęć, montażysty i aktorów głównych ról należy przysłać nie później niż do 15 października 2015 roku. Prosimy także o podanie czasu trwania filmu i nośnika, na jakim zostanie przysłana kopia. Zgłoszenia i screenery prosimy przesyłać na adres:

 

20 Forum Kina Europejskiego ORLEN Cinergia

Konkurs na Najlepszy Debiut  Polski

Kino Charlie

Ul. Piotrkowska 203/205

90-451 Łódź


Kopie filmów przyjmujemy do 15 listopada 2015. Prosimy o przysyłanie ich na ten sam adres, powyżej. Akceptujemy następujące formaty: DCP, Blu Ray, HDcam, Digital Betacam

 

           Informacje na temat konkursu:

            Kinga Dyndowicz

            rzecznik@cinergiafestival.pl  

 


Sponsor tytularny

Organizatorzy

           

      

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Agencja Wydarzeń Artystycznych Pro Cinema - Kino Charlie. Wszystkie prawa zastrzeżone.